Panta rei, wszystko się zmienia, przekształca, ewoluuje. Obserwując współczesny świat biznesu można zauważyć, z jednej strony wzrost świadomości w zakresie kształtowania wizerunku, dbania o sposób prezentacji, z drugiej strony, nieustający wzrost wymagań i oczekiwań w tej sferze, wywoływany postępującą konkurencyjnością rynku.

W odpowiedzi na wzrost oczekiwań rynku Complete Image Consulting oferuje między innymi szkolenia z zakresu etykiety biznesu i dress code`u.

Wyznajemy zasadę, iż styl i klasa w biznesie to wartości nie do przeceniania, a uznawanie i reprezentowanie uniwersalnych, obowiązujących na świecie zasad pozwala wspierać wzajemny szacunek partnerów biznesowych i wzmacniać poczucie zaufania i lojalności w relacjach.

Zespół Complete Image Consulting